Det magiske rum

      Den magiske verden hænger for mig sammen med at være kreativ. Jeg har altid oplevet, at der er  

      langt mere i verden, end der umiddelbar er synligt - noget ikke håndgribeligt, som jeg alligevel længes

      imod. Noget der giver mig mening  med livet, hvor alt er muligt - mystisk og magisk. Dette har været

      min drivkraft til at  udtrykke mig. At gå ind i et univers, hvor det at skabe -  forbinder mig med den

      åndelige verden, og hvor billederne kommer til at fremstå som "vidner fra den anden verden", giver 

       glæde og tilfredshed. Det at skabe er som at få sat et "stik" ind i universets uendelige kraft. 

       I praksis lader jeg billeder "komme til syne af sig selv" - forstået på den måde, at jeg så længe som muligt

       maler i kaos. Det er sjovt og vildt - og alt kan ske. På et tidspunkt er der noget, der tager form

       - og jeg går efter det. Tit hænder det, at der opstår former og symboler, som jeg maler videre på.

       Det er ofte en lang proces, hvor mange lag bliver resultatet. Den afsluttende fase er ofte vanskelig.

       Hvornår er et billede færdig?  Jeg bruger en del tid på at se på det - og gå til og fra.

       Måske skal det males videre på, - eller jeg beslutter, at nu er det færdig.

       Tit undrer jeg mig over det, malerierne vil fortælle - det er som en fortælling, der forsøger at

       sige noget, som jeg godt ved, - men som jeg ikke vidste, at jeg vidste.

       Tit fremkommer der landskaber - huler - og antydninger af dyr og skikkelser, som ikke hører til

       denne verden. Det er som en synliggørelse af det ikke synlige - hvor der er noget, der er meget

       større end os. Se Kunst-galleri

       Også megen inspiration får jeg på rejser til udlandet - eksempelvis Indien, Grækenland og Assisi.

       For at bibeholde eller indfange energien laver jeg små skitser eller malerier. Se Rejse-billeder

Nuets kraft

Begyndelsen til frihed er den indsigt,

at du ikke er "den, der tænker".

I det øjeblik, du begynder at iagttage tænkeren,

aktiveres et højere bevidsthedsniveau.

Du begynder at indse, at der findes et umådeligt

område af intelligens hinsides tanken, og at tanken kun

er et meget lille aspekt af den intelligens.

Du indser også , at alle de ting, der virkelig betyder noget

-skønhed, kærlighed, kreativitet, glæde og indre fred

opstår hinsides sindet.

 

Når bevidstheden

Rettes udad,

opstår sindet og verden.

Når den rettes indad, realiserer den sin indre Kilde

og vender hjem til det Umanifesterede.

 

 

 

Når du overgiver dig til det, der er

og dermed bliver totalt nærværende,

ophører fortiden med at have nogen magt.

Så åbner Verdensplanet, der var tilsløret af sindet, sig.

Pludselig opstår der en stor stilhed i dig,

en grænseløs følelse af fred.

Og i den fred er der stor glæde.

Og i den glæde er der kærlighed.

Og i den inderste kerne findes det hellige, det umålelige.

Det der ikke kan gives nogen navn.

 

Uddrag fra "Lev i nuets kraft" af Eckhart Tolle